DN-logo
DN-logo
Lamela C predstavlja zbir najboljeg od celokupne ponude kompleksa DivčiNova. Apartmane odlikuje reprezentativan pogled na šumovitu panoramu Divčibara sa severne i predivno uređenom parteru, ulepšanim atrijumom, prirodnim zelenilom i raznim rekreativnim sadržajima sa južne strane.
Kao naše reprezentativno posebno izdvajamo 6 luksuznih apartmana koji velikom staklenom površinom gledaju na skijašku stazu i time predstavljaju autentičnu ponudu Divčibara..

SUTEREN

S1 - 35m²

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

S2 - 32m²

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

S3 - 28m²

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

S4 - 35m²

 • Status:DOSTUPAN
 • image
 • image
 • image

PRIZEMLJE

BR. 1 - 35m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 2 - 32m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 3 - 28m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 4 - 35m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 5 - 35m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 6 - 32m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 7 - 32m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 8 - 35m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

SPRAT 1

BR. 9 - 35m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 10 - 32m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 11 - 28m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 12 - 35m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 13 - 35m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 14 - 32m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 15 - 32m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 16 - 35m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

SPRAT 2

BR. 17 - 32m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 18 - 29m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 19 - 25m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 20 - 32m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 21 - 32m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 22 - 29m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 23 - 29m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

BR. 24 - 32m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image

SPRAT 3

BR. 26 - 51m2

 • Status: DOSTUPAN
 • image
 • image
 • image

BR. 25 - 55m2

 • Status: DOSTUPAN
 • image
 • image
 • image

BR. 27 - 49m2

 • Status: DOSTUPAN
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

BR. 28 - 45m2

 • Status: PRODAT
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

BR. 29 - 48m2

 • Status: DOSTUPAN
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

BR. 30 - 49m2

 • Status: DOSTUPAN
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image